STEUN ONS

Het werk van Youth United is financieel vrijwel geheel afhankelijk van giften. Met uw gift maakt u ons werk mede mogelijk!

Giften kunt u overmaken op ING rekening NL31 INGB 0000830946 ten name van Stichting Echo- Youth United. Is uw gift bestemd voor een specifiek project, dan kunt u dit project hierbij vermelden.

U kunt ook meteen een gift geven via: stichtingecho.nl/geef/

Hartelijk dank voor uw steun!

Stichting Echo (www.stichtingecho.nl), waarvan Youth United en het Levi Fonds onderdeel zijn, heeft een ANBI-beschikking, hierdoor zijn giften belasting-aftrekbaar. Onze ANBI Informatie vindt u door op onderstaande afbeelding te klikken.

ANBI(1)