OVER ONS

In het kort is Youth United de jongerentak van stichting ECHO Harderwijk. ECHO staat voor Evangelisch Centrum voor Hulp en Ondersteuning en is in 1982 opgericht. Het doel van stichting ECHO is het ondersteunen van kerken en gemeenten in de regio Harderwijk op het gebied van toerusting en evangelisatie. Stichting ECHO wil aanzet geven op de gebieden waar kerken niet aan toe komen. Youth United is zogezegd de jongerentak van stichting ECHO.

Missie (waar we voor staan)
Onze missie is jongeren discipelen te maken van God. Discipelen van God zijn mensen die van God houden, van zichzelf houden en van anderen houden (omschreven in Marcus 12:31-32). Deze missie is afgeleid van Gods missie aan al Zijn volgelingen (omschreven in Matteus 28:19). Onder ‘jongeren’ verstaan we de leeftijd van 11 tot en met 23 jaar. Youth United medewerkers zijn allemaal discipelen van God.


De pijlen in het logo van Youth United staan voor onze missie:

– Naar boven en naar beneden: de relatie tussen God en de mens (de basis)
– Opzij: de relatie van mens tot mens (uitdelen van deze relatie met God)


Visie (waar we voor gaan)

Onze visie is dat de missie enkel verwezenlijkt kan worden wanneer jongeren in relatie met de Vader leven, door het aannemen van de Zoon in de tegenwoordigheid van de Geest. Daarbij is de bijbel een belangrijke openbaring van God. De slogan van Youth United is daarom ook ‘het beste voor jongeren’ en is gebaseerd op de woorden van Jezus in Johannes 10:10b waarin Hij zegt: ‘Ik ben gekomen om leven te geven in overvloed’. We geloven dat als jongeren hun Maker gaan leren kennen en gaan leven zoals Hij het bedoeld heeft, ze het beste uit hun leven halen.

1. Voor jongeren die dit niet aangenomen hebben: Ons doel is hen in contact te brengen met God.
2. Voor jongeren die dit wel aangenomen hebben: Ons doel is ze ze te ontwikkelen op persoonlijk gebied, geloofsgebied en competentiegebied.

Youth United wil een beweging van jongeren bewerkstelligen die enthousiast is over God. Jongeren die ‘in brand staan’ voor God en dat ‘vuur’ gaan verspreiden in hun eigen leefsituatie. Jongeren die het overvloedige leven dat God geeft hebben ontdekt en dat leven doorgeven aan hun omgeving. Ze doen dit door te bidden voor en met vrienden en klasgenoten en ook wonderen te zien. Door op te komen voor jongeren die gepest worden en het moeilijk hebben. Door creatieve manieren te vinden om Gods liefde te laten zien aan anderen. Door voorop te lopen als het gaat om gerechtigheid, integriteit, bewogenheid en liefde voor anderen. Door duidelijk te zijn over hetgeen waar ze voor staan. Kortom, een groep jongeren die een duidelijk verschil maakt in hun omgeving en daar anderen in meeneemt.

Samenvatting
Youth United kent een tweeledig doel: evangelisatie en discipelschap, verwoord in de slogan: ‘Het beste voor jongeren’.